privacy

Gegevens
Op de site van De Oelesprong kunnen geen persoonsgegevens achtergelaten worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Doel
De Oelesprong verwerkt uw persoonsgegevens alleen om
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– goederen en diensten bij u af te leveren.

Periode
De Oelesprong bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden gebruikt.

Delen
De Oelesprong verstrekt uitsluitend gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
De Oelesprong gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuurt u daarvoor een email.

Beveiligen
De Oelesprong neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.