rust

Rust op De Oelesprong. De vloer is gestort en moet drogen en harden. Het chemisch proces van de verbinding tussen cement en water moet zijn tijd hebben. Dat duurt een poos. En het water moet er uit.

Daarna wordt-ie afgedekt om beschadigingen te voorkomen. Een vallende hamer, een neerstortend stuk en puin en hup, daar gaat je vloer. Dus: voorzichtig.

En zolang wordt er niet gewerkt. Dus geen blog.

Ik verheug me alweer op de voortgang: gaten worden dichtgemetseld, wanden geplaatst, kozijnen gesteld, glas besteld.

Maar nu even niet. Rust.

Reageren is niet mogelijk