Minder mysterie

Jan van Dijk belt. ‘Met Jan van Dijk’. En hij begint te vertellen. Het mozaïek is gemaakt door Anno Smith, een kunstenaar die destijds in Haren woonde. De driehoek verwijst naar de vorm van een uilenbord, de afdichting van de kopgevel van een boerderij, meestal met een gat erin, om uilen de kans te geven in de boerderij te nestelen. Het bovenste stukje, zegt Jan, heet de tempel.

Anno Smith was destijds een bekend beeldend kunstenaar/keramist en heeft les gegeven. Hij is ook de maker van plaquettes die in de jaren vijftig op woningen geplaatst zijn uit het zogenaamde 1000-woningenplan 1950. Om armoede te bestrijden na de oorlog (en om de stroom mensen te huisvesten die in die tijd uit voormalig Nederlands Indië kwam-red) werd een plan gemaakt om in korte tijd veel betaalbare huurhuizen te bouwen. Het initiatief kwam van de burgemeester van Ulrum, de heet Ottevanger. Samen met architect Hoekstra ontwierp hij een woning. 30 gemeenten in de provincie Groningen deden mee. De huizen werden gebouwd in hoeveelheden van 6, met een minimum van 18. De grond moest gemeentegrond zijn zodat er geen tijd en geld  aan speculatie verloren ging. Elke deelnemende gemeente kreeg ter herinnering een in te metselen plaquette met de dertig gemeentewapens. Gemaakt door Anno Smith.’

Jannes Russchen (Gemeente de Marne) is er mee bezig. Egge Knol (Groninger Museum) ook. En Jaap Ekhart. Ik bel ze.

Toen wij de Oelesprong kochten werden de 18 duizendwoningenplanwoningen in Westernieland, bij ons om de hoek, net gesloopt. Er staan nu 6 tweekappers voor in de plaats. En ja, er zat een plaquette op de muur. Maar waar is die gebleven?

Wordt vervolgd…

Reageren is niet mogelijk